top of page

Generelle Betingelser

 

Betalt lejeperiode

 

 • Betaling af trailer kan består af 3 dele.

 • (A) Reservationsgebyr – betales ved reservering af trailer.

 • (B) Leje af trailer (reservationsgebyr fratrækkes i lejen af traileren)

 • (C) Depositum (depositum returneres til kunden efter endt lejeperiode og billeder af skadesfri trailer er sendt til Gotrailer ApS)

 • Vores system er afhængigt af trailerne bliver flyttet fra lokation til lokation. Dermed menes når en kunde har lejet en trailer fra A til B, så lejer vi den ud igen fra B. Det er derfor forbundet med omkostninger når en reservation aflyses, da vi selv skal flytte traileren.

 • Bliver du forhindret i at afhente din reserverede trailer kan du annullere ordren, senest 48 timer før afhentningstidspunktet, og du vil kun blive kun trukket reservationsgebyr. Annullering skal via vores mailsystem, via mail eller via telefon.

 • Bliver du forhindret i at afhente din reserverede trailer 48 timer eller minde før afhentningstidspunktet, så forbeholder gotrailer ApS sig retten til at opkræve det fulde lejegebyr dog ikke depositummet.

 • Udebliver man, eller først aflyser sin trailer inde i den aftalte lejeperiode er påbegyndt, så forbeholder Gotrailer ApS sig retten til at opkræve den fuld leje samt depositum.

 • Din reservation er ikke en garanti for, at der er en trailer til rådighed. Er traileren ikke kommet retur fra tidligere udlejning – eller er den skadet – er Gotrailer ikke forpligtiget til at skaffe en trailer til dig. Gotrailer kan ikke gøres erstatningsansvarlig for tabte reservationer, eller for manglende trailer ved afhentning uanset årsagen hertil.

 

Ved afhentning af traileren

 • Kontroller, at der ikke er væsentlige fejl eller mangler på traileren, herunder at sikkerhedswire er intakt, at hjul og bremser fungerer samt signalgivning og alt lys fungerer.

 • Du skal kontrollere og registrere væsentlige fejl eller mangler ved den udlejede trailer inde kørsel ved at sende en mail til info@gotrailer.dk. Kan du ikke køre med traileren grundet fejl og mangler, så kontakt gotrailers kundeservice. Kundeservice kan hjælpe dig med at stille en ny trailer til rådighed - hvis der er en ledig.

 

Dette kræves af dig

 • Det skal fremgå af registreringsattesten for bilen der trækker traileren at der er anhængertræk på bilen.

 • Det er lejers eget ansvar, at din trailer trækkes af et køretøj, som er lovmæssigt indregistreret til kørslen, og at der er tegnet en ansvarsforsikring på trækkrogen, for det køretøj du anvender.

 • Du skal være i besiddelse af et gyldigt EU kørekort, der giver dig ret til at trække den lejede trailer. Det er dit ansvar, at din kørsel med trailer overholder færdselslovens regler.

 • Traileren må kun føres af dig som lejer.

 • Traileren må ikke fremlejes

 • Traileren må ikke benyttes til flytning af personer eller dyr.

 • En trailer må ikke benyttes til politiske eller religiøse formål.

 • Ved punktering af traileren skal du koble den fra bilen og trække den ind til siden, så den står lovligt parkeret, Vi har vejhjælp på alle vores trailere. Kontakt Gotrailer kundeservice for at finde en løsning.

 

Parkeringsbøder og andre afgifter

 • Manglende betaling af parkeringsbøde/afgift vil medføre krav mod lejeren af traileren inklusive evt. rykkergebyr samt et administrationsgebyr.

 • Du hæfter selv for alle parkeringsbøder/afgifter. Ved udstedt parkeringsbøde for traileren sendes den til Gotrailer ApS der er ejer af trailerne. Gotrailer vidresender lejerens navn og adresse til parkeringsselskabet, og der tilføjes et administrationsgebyr.

 • Eventuelle indsigelser overfor parkeringsbøde/afgift skal rettes til bødeudsteder med kopi til Gotrailer.

 

Returnering af traileren

 • Se det præcise returneringstidspunkt i din lejeaftale.

 • Traileren anses først som returneret, når traileren er afleveret på den aftalte lokation og der er sendt billeder til Gotrailer på trailerens lokation.

 • Din trailer skal tilbageleveres i samme stand som den er modtaget senest på returneringstidspunktet.

 • Forudsat at der er ledig kapacitet, kan du forlænge lejeperioden – kontakt Gotrailer for at hører nærmere herom. Aftale om forlængelse er først endeligt indgået, når du har modtaget skriftlig bekræftelse fra gotrailer og betalt for forlængelse af lejeperioden.

 • Ved for sen returnering trækker Gotrailer den ekstra leje fra depositummet.

 • Har du ikke indgået skriftlig aftale med Gotrailer om at forlænge lejeaftalen, kan Gotrailer sætte sig i besiddelse af traileren gennem en umiddelbar fogedforretning uden sikkerhedsstillelse og for din regning.

 

Skade på traileren

 • Sker der skade på traileren mens den er i din varetægt, skal du give Gotraile besked herom.

 • Frem til en evt. afhentning af traileren er det dit ansvar, at traileren er lovligt parkeret. Det bemærkes at det alene er lovligt at parkere trailere på offentlige veje i 24 timer af gangen.

 • Medvirker skaden til, at du ikke kan returnere den til afhentningsstedet, skal du sikre, at traileren er tømt og låst samt give Gotrailer besked om nøjagtig lokation med videre.
   

 

Forsikring og selvrisiko

 • Alle vores trailere er forsikrede af Topdanmark. Afleverer du din trailer i beskadiget eller mangelfuld stand, skal du betale følgende selvrisikobeløb der svarer til det tab Gotrailer måtte lide + administrationsomkostninger.

 • Forsikringen omfatter ikke skader på gods eller tyveri af gods og det er således lejers eget ansvar at forsikre eventuelt gods der transporteres.

 • Bliver traileren skadet af en trejdepart, så kontakt os hurtigt mulig. Vi har brug for følgende information om skadesforvolder på mail info@gotrailer.dk: Navn og adresse, tlf. og e-mail, nummerplade på bil, bilforsikringsselskab og gerne skadenr. hvis muligt.

 

Ansvarsfraskrivelse

 • Gotrailer er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab hos dig eller tredjemand.

 • Din reservation er ikke en garanti for, at der er en trailer til rådighed. Er traileren ikke kommet retur fra tidligere udlejning – eller er den skadet – er Gotrailer ikke forpligtiget til at skaffe en trailer til dig. Gotrailer kan ikke gøres erstatningsansvarlig for tabte reservationer, eller for manglende trailer ved afhentning uanset årsagen hertil.

 • Gotrailer er ikke erstatningsansvarlig for eventuelle skader, traileren måtte forvolde på din bil eller dennes el-system.

 • Gotrailer er ikke erstatningsansvarlig for eventuelle skader, traileren måtte forvolde på dig eller tredjemand.

 • Gotrailer kan ikke garantere trailerne er vandtætte og det ikke kommer vand in i traileren ved regnvejr eller kørsel i vådt føre. 

bottom of page