top of page

Lejeregler

Koncept
Vores koncept er enkelt – du kan leje en trailer i en by og aflevere den i en anden by. Når lejen er betalt, får man en kode til hængelåsen på traileren 12 timer inden kørsel og kører derefter afsted med traileren. Vi har ingen fysiske kontorer på vores lokationer – dvs. alt forgår online eller på telefonen. 

Betaling

Betalingen består af tre dele:

1) Reservationsgebyr 

2) Leje af trailer 

3) Depositum

Depositum returneres til kunden efter endt lejeperiode og billeder af skadefri samt aflåst trailer er uploadet til GoTrailer ApS.

Reservationsgebyret er ikke refunderbart - vores system er afhængigt af at trailerne bliver flyttet fra lokation til lokation Dermed menes, når en kunde har lejet en trailer fra A til B, så lejer vi den ud igen fra B. Det er derfor forbundet med omkostninger når en reservation aflyses.  

Aflysning - ændring i booking

 • Bliver du forhindret i at afhente din reserverede trailer kan du annullere den, senest 12 timer før afhentningstidspunktet, og du vil kun blive trukket reservationsgebyr. Annullering skal ske via booking link, der er sendt i mail til kunden.

 • Bliver du forhindret i at afhente din reserverede trailer 12 timer eller mindre før afhentningstidspunktet, så forbeholder GoTrailer ApS sig retten til at opkræve det fulde lejegebyr dog ikke depositummet.

 • Udebliver man, eller først aflyser sin trailer inde i den aftalte lejeperiode er påbegyndt, så forbeholder GoTrailer ApS sig retten til at opkræve den fuld leje samt depositum.

Forsikring

 • Alle vores trailere er forsikrede af Topdanmark. Afleverer du din trailer i beskadiget eller mangelfuld stand, skal du betale følgende selvrisikobeløb der svarer til det tab GoTrailer måtte lide + administrationsomkostninger.

 • Forsikringen omfatter ikke skader på gods eller tyveri af gods og det er således lejers eget ansvar at forsikre eventuelt gods der transporteres.

 • Bliver traileren skadet af en tredjepart, så kontakt os hurtigst mulig. Vi har brug for følgende information om skadesforvoldende på mail info@gotrailer.dk: Navn og adresse, tlf. og e-mail, nummerplade på bil, bil forsikringsselskab og gerne skadenummer hvis muligt.

 • Som udgangspunkt er traileren forsikret af bilens forsikring når man har anhængertræk på. Det er kundens eget ansvar at tjekke at bilens forsikring dækker med anhænger på.

Ansvarsfraskrivelse

 • GoTrailer er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab hos dig eller tredjemand.

 • Din reservation er ikke en garanti for, at der er en trailer til rådighed. Er traileren ikke kommet retur fra tidligere udlejning – eller er den skadet – er GoTrailer ikke forpligtet til at skaffe en trailer til dig. GoTrailer kan ikke gøres erstatningsansvarlig for tabte reservationer, eller for manglende trailer ved afhentning uanset årsagen hertil.

 • GoTrailer er ikke erstatningsansvarlig for eventuelle skader, traileren måtte forvolde på dig eller tredjemand.

 • GoTrailer kan ikke garantere trailerne er vandtætte og at der ikke kommer vand ind i traileren ved regnvejr eller kørsel i vådt føre. 

 

Skade på trailer

 • Sker der skade på traileren mens den er i din varetægt, skal du give GoTrailer besked herom.

 • Frem til en evt. afhentning af traileren er det dit ansvar, at traileren er lovligt parkeret. Det bemærkes at det alene er lovligt at parkere trailere på offentlige veje i 24 timer ad gangen.

 • Medvirker skaden til, at du ikke kan returnere den til afhentningsstedet, skal du sikre, at traileren er tømt og låst samt give GoTrailer besked om nøjagtig lokation med videre.

 

Parkeringsbøder og andre udgifter

 • Manglende betaling af parkeringsbøde/afgift vil medføre krav mod lejeren af traileren inklusive evt. rykkergebyr samt et administrationsgebyr.

 • Du hæfter selv for alle parkeringsbøder/afgifter. Ved udstedt parkeringsbøde for traileren sendes den til GoTrailer ApS der er ejer af trailerne. GoTrailer videresender lejerens navn og adresse til parkeringsselskabet, og der tilføjes et administrationsgebyr.

 • Eventuelle indsigelser overfor parkeringsbøde/afgift skal rettes til bøde udsteder med kopi til GoTrailer.

 

Dette kræves af dig

 • Det skal fremgå af registreringsattesten for bilen der trækker traileren at der er anhængertræk på bilen.

 • Det er lejers eget ansvar, at den lejet trailer trækkes af et køretøj, som er lovmæssigt indregistreret til kørslen, og at der er tegnet en ansvarsforsikring på trækkrogen, for det køretøj du anvender.

 • Du skal være i besiddelse af et gyldigt EU-kørekort, der giver dig ret til at trække den lejede trailer. Det er dit ansvar, at din kørsel med trailer overholder færdselslovens regler.

 • Traileren må kun føres af dig som lejer.

 • Traileren må ikke fremlejes

 • Traileren må ikke benyttes til flytning af personer eller dyr.

 • En trailer må ikke benyttes til politiske eller religiøse formål.

 • Ved punktering af traileren skal du koble den fra bilen og trække den ind til siden, så den står lovligt parkeret, vi har vejhjælp på alle vores trailere. Kontakt GoTrailer kundeservice for at finde en løsning.

 

Afhentning af trailer

 • Kontroller, at der ikke er væsentlige fejl eller mangler på traileren, herunder at sikkerhedswire er intakt, at hjul og bremser fungerer samt signalgivning og alt lys fungerer.

 • Du skal kontrollere og registrere væsentlige fejl eller mangler ved den udlejede trailer inde kørsel ved at sende en mail til info@gotrailer.dk. Kan du ikke køre med traileren grundet fejl og mangler, så kontakt GoTrailer’s kundeservice. Kundeservice kan hjælpe dig med at stille en ny trailer til rådighed - hvis der er en ledig.

 • Vores trailere har en hængelås på - koden får man når den fulde leje er indbetalt. Vær opmærksom på, at på vores låse skal tallene stå vandret øverst på talrækken - se efter den sorte streg på låsen. 

 • Du kan afhente på alle tidspunkter af døgnet. Dvs. Afhenter du kl. 11.00 om formiddagen skal den ved et døgns leje afleveres næste dag inden kl. 11.00.
   

Praktik vedr. traileren                       
Adapter/stik
Alle vores trailere har 13 pol stik. Så hvis man har en bil med et 7 pol stik, skal man selv sørge for at have en adapter med, i tilfælde af stikket ikke passer til ens bil.
En adapter koster mellem 49-199 kr. Kan anskaffes i de fleste byggemarkeder og autoudstyrs forretninger.
                                                                                                                

Længde på ledning
Ledningslængden er 60 cm. Målt fra enden af stellet til enden af stikket. Vi har i meget sjældne tilfælde været ude for at ledningen har været for kort til at nå bilens stik. Vi gør således opmærksom på, det er kundens eget ansvar selv at tjekke længden er god nok. Man kan købe et spiralkabel i autoudstyrs forretninger.   

 

Bremser

Der er påløbsbremse på vores trailere.

 

Lås

Vores trailere har en hængelås - koden får man når den fulde leje er indbetalt. Vær opmærksom på at koden skal tastes ind vandret øverst på talrækken - kig efter den sorte stiplet streg.

 

Hastighed                       
Der er ikke nogen af vores trailere der er “Tempo 100” godkendt. Hastigheden følger derfor gældende regler for trailer kørsel. 

 

Dæktryk

Der skal være et dæktryk på 3,0 bar på vores trailere – det står altid på dækket. 

 

Lås trailer

Har du brug for at traileren bliver låst, så det ikke er muligt at tilgå evt. genstande inde i traileren. Skal du selv stå for at anskaffe sådan en lås. 

 

Er trailerne vandtætte?

Nej, der vil altid kunne komme vand ind ad sprækker/dør etc., så det er ikke noget vi kan garantere. 

 

Hvor meget må traileren læsses med? 

Traileren må læsses med 390 kg.
 

Udlandskørsel

Trailerne skal blive indenfor Danmarks grænser.

 

Returnering af trailer

 • Når traileren skal afleveres, tages billeder af alle sider af traileren, samt indvendig og påsat lås, og billederne uploades via dit booking link.

 • Hvis lokationen tillader det, så venligst ikke træk håndbremsen, da de kan sætte sig når de står stille.

 • Se det præcise returneringstidspunkt i din lejeaftale.

 • Traileren anses først som returneret, når traileren er afleveret på den aftalte lokation og der er sendt billeder af traileren til GoTrailer.

 • Traileren skal tilbageleveres i samme stand som den er modtaget senest på returneringstidspunktet.

 • Forudsat at der er ledig kapacitet, kan du forlænge lejeperioden. Dette kan du gøre via dit bookinglink du har modtaget i din mail. Aftale om forlængelse er først endeligt indgået, når du har modtaget skriftlig bekræftelse fra GoTrailer og betalt for forlængelse af lejeperioden.

 • Ved for sen returnering trækker GoTrailer den ekstra leje fra depositummet.

 • Har du ikke indgået skriftlig aftale med GoTrailer om at forlænge lejeaftalen, kan GoTrailer sætte sig i besiddelse af traileren gennem en umiddelbar fogedforretning uden sikkerhedsstillelse og for din regning.


Lokalt leje
Lokalt leje vil sige at man afhenter og aflevere i samme by, f.eks. i Ringsted og aflevere igen i Ringsted - traileren forbliver lokalt i området under leje perioden.

                                                                                                                                

bottom of page